Salland

Reserve a 4- of 6-person bungalow 

Reserve a safari tent Reserve a camping site

De naam Salland is afgeleid van IJssel (Isla of Isala) de i betekent water en sala staat voor stroom. Uit Isalalant ontstond Salland dat gelegen is tussen de IJSSEL, Schipbeek, Sallandse Heuvelrug en het riviertje de Reest.

Salland (Nedersaksisch: Sallaand) is een landstreek in het westen van de Nederlandse provincie Overijssel.

Salland is een landstreek die gedomineerd wordt door landbouw en veeteelt. Er zijn veel landgoederen te vinden met bijbehorende havezaten, landhuizen en kastelen. De voor het IJsseldal karakteristieke weteringen werden al in de Middeleeuwen gegraven omdat door stroomruggen en bedijking het water uit het gebied, dat voor een deel van de Sallandse heuvelrug afkomstig was, niet meer vrij naar de rivier kon wegstromen. In het oosten zijn grote 19e-eeuwse ontginningen van woeste gronden. Elders is vaak sprake van een kleinschalig coulisselandschap. Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is een bijzonder recreatie- en natuurgebied waar het in Nederland ernstig bedreigde korhoen nog voorkomt.

Volgens de provincie Overijssel behoren de gemeenten: Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe, Deventer en Hellendoorn in hun geheel tot Salland, terwijl de gemeenten Twenterand en Rijssen-Holten er gedeeltelijk deel van uitmaken. In die visie spreekt men wel van Noord-, Oost-, en Zuid-Salland.  De grenzen van deze streek zijn moeilijk aan te geven. In het algemeen wordt aangenomen dat Salland het Overijsselse gebied buiten de Regio Twente en de gemeente Steenwijkerland, de gemeente Hellendoorn en de voormalige gemeenten Den Ham en Holten omvat.

De streek langs de Overijsselse Vecht rond de plaatsen Gramsbergen en Hardenberg werd traditiegetrouw tot Salland gerekend, ondanks zijn ligging ten opzichte van de rest van Salland. Het dialect van deze streek is een overgangsdialect tussen Sallands en Drents. Het gebied aan weerszijden van de Vecht, van Gramsbergen tot aan Dalfsen wordt vaak aangeduid als het Vechtdal.